Boekhouden

Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiŽle feiten van een bedrijf, een instelling of een persoon met als doelen: het verschaffen van inzicht in de financiŽn en het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiŽle beleid.

Dubbele boekhouding

Er worden twee boekhoudingen bijgehouden: ťťn wordt openbaar gemaakt ter controle van de fiscus of t.b.v. overige belanghebbende organisaties, en ťťn (schaduwboekhouding) waar de echte stand van zaken in vermeld wordt.

Dubbel boekhouden

Het gebruikelijke boekhoudkundige systeem waarin de dagelijkse boekingen worden bijgehouden in twee registers, namelijk het grootboek en het journaal of dagboek. Met behulp van journaalposten uit het dagboek kan een grootboek worden samengesteld en tenslotte de jaarrekening worden opgemaakt.

Enkelvoudig boekhouden of Kasboekhouding

De enkelvoudig boekhouden is het systeem waarin dagelijkse boekingen in dagboeken worden bijgehouden, waaruit meteen de jaarrekening wordt getrokken, zonder eerst een grootboek te maken. Door de automatisering levert enkel boekhouden tegenwoordig vrijwel geen tijdsbesparing meer op. De enkelvoudige boekhouding houdt ook enkel rekening met financiŽle bewegingen en niet met bewegingen van vorderingen en schulden. Het is dus niet mogelijk om rechtstreeks de balans te trekken van bezittingen, vorderingen en schulden, zoals in het dubbel boekhouden. Een resultatenrekening kan wel worden opgemaakt, want alle gedane kosten en ontvangen opbrengsten zijn genoteerd, maar alle te verwachten kosten, opbrengsten moeten worden bijgeteld.