Het verschil tussen een boekhouder en een accountant

Het verschil is al duidelijk wanneer we kijken naar de definities zoals aangegeven in de dikke van Dale.

Boekhouder

Volgens de Dikke van Dale: iemand wiens beroep het is voor een persoon of instelling boek te houden.

Accountant

Volgens de Dikke van Dale: iemand die zijn beroep maakt van het inrichten en controleren van boekhoudingen en administraties.