Het jaarverslag

Een jaarverslag is een overzicht van wat er in het betreffende jaar is gebeurd. Bij een kleine vereniging kan met enkele pagina's volstaan worden maar bij grote ondernemingen zijn het vaak lijvige boekwerken.

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Volgens de wet wordt er een onderscheid gemaakt tussen de jaarrekening en het jaarverslag. De eerste is het financiŽle gedeelte, met in elk geval de balans en de winst- en verliesrekening met een toelichting. Het tweede is een beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar, met andere informatie. Verder is het in bepaalde gevallen verplicht dat een accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening wordt opgenomen.

In het spraakgebruik pleegt echter de term "jaarverslag" als aanduiding voor het gehele boekwerk te worden gehanteerd, en wordt het puur financiŽle deel met "jaarrekening" aangeduid.