Het retentierecht

Het retentierecht houdt in dat je de afgifte van een zaak kunt uitstellen, totdat je rekening volledig is voldaan. Het wellicht meest bekende voorbeeld is dat van de garagehouder, die jouw auto bij zich mag houden totdat je de rekening van de die auto hebt voldaan.

Eisen aan het retentierecht

Om het retentierecht te mogen uitoefenen moet voldaan zijn aan de volgende eisen:

  • er moet voldoende verband bestaan tussen de vordering en de zaak. In het geval dat er sprake is van een rekening voor het voeren van de boekhouding op het opstellen van de jaarrekening en je administratie (= de zaak) is er dus voldoende verband;
  • er moet sprake zijn van een opeisbare vordering, d.w.z. er moet sprake zijn van een betalingsverplichting op het moment dat het retentierecht wordt ingeroepen. De uiterste betaaldatum moet dus verstreken zijn;
  • je boekhouder moet wel de redelijkheid betrachten bij het uitoefenen van het retentierecht. Hij mag dus niet voor een openstaande rekening van 50,-- je complete boekhouding achterhouden.
  • je boekhouder mag ook niet je boekhouding achterhouden als hij zelf zijn verplichtingen niet is nagekomen. Hij heeft bijvoorbeeld je jaarrekening niet tijdig gereed gemaakt.